Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  • Drukuj

1

 

Dnia 30 września 2013r. w SP 2 w Głownie przeprowadzono wybory nowej Rady Uczniowskiej. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV – VI, uczący ich nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. W pierwszym etapie uczniowie każdej z klas, którzy zostali wytypowani
z grona prezentowali swój program w kampanii.

 

 Po wydrukowaniu kart do głosowania przeprowadzono wybory, których celem było wybranie 7 – osobowego zarządu Samorządu Uczniowskiego i dwóch nauczycieli – opiekunów. W tym roku szkolnym w skład Rady Uczniowskiej S U weszli:

 

  • Janicka Zuzanna z VIa (102 głosy)
  • Papierz Sonia z Va (100 głosów)
  • Kubiak Grzegorz z VIa (94 głosy)
  • Jasiński Piotr z Va (84 głosy)
  • Gajek Oliwia z VIb (80 głosów)
  • Kołaczyk Ewa z VIc (79 głosów)
  • Janicki Hubert z VIc (74 głosy)

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali:

  • p. Kubiak Agata (107 głosów)
  • p. Włodarczyk Roman (77 głosów)

 2

3

4

5