Company Logo

Kontakt

95-015 Głowno, 

ul. gen. Wł. Andersa 37

tel. 42-7191025 lub 42-7190424

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 www.facebook.com/dwojkaglowno/

 

Uczestniczymy

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp2glowno.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza

95-015 Głowno, ul. Andersa 37

tel. 42-7191025 lub 42-7190424

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 03.10.2013r.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2020 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów bądź w formacie pdf  z uwagi na charakter informacji

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 

Strona podmiotowa posiadaja następujące ułatwienia:

 

   mapa strony – w lewym bocznym panelu

 

Deklarację sporządzono dnia 01.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie.

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Agnieszka Jaworska-Woźniak

e-mail: agnieszka.jaworska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Do budynku Szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Andersa, wejście jest na parterze, nie ma stopni. Przy drugim wejściu od wschodniej strony szkoły (przy hali widowiskowo – sportowej) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wyjścia ewakuacyjne – 4.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Budynek posiada windę W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking dostoswany dla osób niepełnosprawny Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Eko-odkrywcy

wojew

Karta Zgłoszeniowa

karta2

Zapisy dzieci 

do klas pierwszych na rok szkolny 2019/20 w naszej szkole.

Pobierz kartę [pdf]

Certyfikaty

1male

2male

3male

4male

5male