Company Logo

Kontakt

95-015 Głowno, 

ul. gen. Wł. Andersa 37

tel. 42-7191025 lub 42-7190424

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 www.facebook.com/dwojkaglowno/

 

Uczestniczymy

1

1

1

1

1

1

1

1

bezpieczne wakacje 180 150

 

SZEŚCIOLATEK PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE

 • Jest ciekawy świata,
 • Potrafi klasyfikować i szeregować,
 • Bez trudu komunikuje się werbalnie (prawidłowo rozwinięta mowa ),
 • Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami,
 • Jest samodzielny,
 • Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia,
 • Zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca,
 • Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym,
 • Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli...,
 • Słucha, ogląda książeczki dla dzieci,
 • Opowiada historyjkę obrazkową,
 • Układa układanki,
 • Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz,
 • Zna i stosuje liczebniki porządkowe,
 • Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty,

KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ:

 • Interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę   o  sobie (potrafi powiedzieć jak się  nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia),
 • Posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego  zjawiska lub oglądanego obrazka,
 • Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść,
 • Skupia uwagę na zadaniu,  doprowadza zadanie do końca,
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych, lubi gry zespołowe,
 • Zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci,
 • Klasyfikuje i szereguje przedmioty, obrazki,
 • Posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),
 • Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie,
 • z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę),
 • Dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić),
 • Jest sprawny  pod względem ruchowym i  manualnym,
 • Poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi z plasteliny i rysuje,
 • Dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach,
 • Jest zainteresowany szkołą i działaniami, z którymi wiąże się pełnienie roli ucznia – chce  pójść  do szkoły,
 • Jest zainteresowany  czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami,  z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany).

Na co warto zwrócić uwagę – rozwój umysłowy
myślenie, uwaga, mowa, pamięć (wzrokowa, słuchowa, sekwencycja)

 • Nauka wierszyków, piosenek,
 • Gry typu MEMO,
 • Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło,
 • Zagadki,
 • Proponować dziecku gry planszowe,
 • Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu,
 • Tworzyć zbiory, porównywać,
 • Rozmawiać, słuchać, czytać,
 • Zachęcać do opowiadania,
 • Uczyć skupiania uwagi.


Na co warto zwrócić uwagę -rozwój fizyczny
motoryka duża i mała, odporność na choroby, prawidłowe działanie zmysłów

 • Czy dziecko lubi zabawy ruchowe?
 • Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych?
 • Czy ma sprawne palce, nadgarstek (wycina, trzyma prawidłowo kredki) ?
 • Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)?
 • Czy dziecko dobrze widzi i słyszy?
 • Czy męczy się szybciej niż rówieśnicy?


Na co warto zwrócić uwagę – rozwój społeczno – emocjonalny

 • Panowanie nad emocjami,
 • Poczucie obowiązku,
 • Umiejętność pokonywania trudności,
 • Zainteresowanie światem,
 • Przestrzeganie norm,
 • Empatia…

Kiedy dziecko rozpocznie swoją przygodę w szkole:

 • Ustal stały harmonogram dnia, aby dziecko miało czas na spełnianie obowiązków i odpoczynek, zapewnij mu odpowiednią ilość snu nocnego,
 • Przygotuj stałe miejsce na przybory szkolne i miejsce do odrabiania lekcji,
 • Przestrzegaj dziecko przed samowolnym oddalaniem się od grupy i nauczyciela,
 • Staraj się punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły,
 • Rozmawiaj z dzieckiem o wydarzeniach w szkole, ale nie naciskaj, jeśli nie chce mówić,
 • Dobrze przygotuj dziecko do każdego dnia w szkole (pamiętaj o drugim śniadaniu, sprawdź przybory szkolne),
 • Ubieraj dziecko na tzw. cebulkę, aby w każdej chwili mogło dostosować swój ubiór do potrzeb (zdjąć część rzeczy, gdy jest gorąco lub ubrać coś, gdy jest chłodno),
 • Zaproś do domu kolegę lub koleżankę z klasy Twego dziecka, aby mogli się razem pobawić.

Eko-odkrywcy

wojew

Karta Zgłoszeniowa

karta2

Zapisy dzieci 

do klas pierwszych na rok szkolny 2019/20 w naszej szkole.

Pobierz kartę [pdf]

Certyfikaty

1male

2male

3male

4male

5male