Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O szkole

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głowniejest szkołą publiczną, cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.

 

Edukację szkolną dzielimy na:

 

 1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III szkoły podstawowej;

 2. drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowegoi uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Naszym patronem jest Adam Mickiewicz.

Jego sylwetka i twórczość wytycza wychowankom szkoły misję „Kochać świat, sprzyjać światu”, którą dołączyliśmy do sztandarowego hasła „Ojczyzna, Nauka, Cnota”.

Pracujemy zgodnie z dokumentami: Statutem szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym, szkolnymzestawem programów nauczania, koncepcją pracy szkoły.

Nasz cel to przede wszystkim dbałość o integralny rozwójbiologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia oraz przygotowanie do kolejnych etapów kształcenia poprzez: zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie oraz społeczeństwie, uczenie samodzielności, kreatywności, tolerancji i otwartości, kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych, kształtowanie systemu wartości etycznych, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, uczenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wdrażanie do efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Oferujemy:

 1. bezpieczeństwo w szkole,

 2. kultywowanie tradycji patriotycznych i szkolnych,

 3. uczestnictwo w imprezach integrujących środowisko szkolne i lokalne,

 4. udział w konkursach i zawodach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,

 5. multimedialne i interaktywne wyposażenie sal lekcyjnych,

 6. bibliotekę z czytelnią multimedialną,

 7. świetlicę szkolną (czynną w godz. 7.30 – 16.30),

 8. stołówkę szkolną,

 9. nowoczesną bazę sportową: Orlik, Hala widowiskowo-sportowa,

 10. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,

 11. projekty edukacyjne, wycieczki kulturoznawcze i edukacyjne,

 12. pomoc specjalistyczną: psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną,

 13. indywidualne podejście do ucznia,

 14. doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,

 15. efektywne i skuteczne nauczanie,

 16. działalność wolontariacką,

 17. pracę w Samorządzie Szkolnym,

 18. pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 19. ciepłą atmosferę i życzliwą opiekę.

Szkoła posiada certyfikaty:

 1. Szkoła bez przemocy,

 2. Cała Polska czyta dzieciom,

 3. Szkoła promująca zdrowie,

 4. Nauczyciel z klasą,

 5. Owoce i warzywa w szkole,

 6. Szklanka mleka.

Uczniowie i nauczyciele serdecznie zapraszają w progi naszej placówki. Będziemy Wam towarzyszyć w nauce samodzielności i odpowiedzialności oraz pomagać odnaleźć swój potencjał.

Wspólnie odkryjemy to, co inspiruje i wzbogaca Waszą osobowość!

Kontakt

Dyrektor Szkoły - Beata Pilarska

tel. 42 7191025 lub 42 7190424

Wicedyrektor - Aneta Chlebna

tel. 42 7191025 lub 42 7190424

Kontakt ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie

Adres: 95-015 Głowno, ul. gen. Wł. Andersa 37

Telefon: 42 7191025 lub 42 7190424

e-mail: sp2@glowno.pl

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 1. napisać pismo na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Andersa 37

 2. wysłać wiadomość e-mail na adres: sp2@glowno.pl

 3. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 42 7191-025 lub 42 7190424

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Budynek szkoły częściowo jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.