Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O szkole

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głowniejest szkołą publiczną, cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.

 

Edukację szkolną dzielimy na:

 

 1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III szkoły podstawowej;

 2. drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowegoi uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Naszym patronem jest Adam Mickiewicz.

Jego sylwetka i twórczość wytycza wychowankom szkoły misję „Kochać świat, sprzyjać światu”, którą dołączyliśmy do sztandarowego hasła „Ojczyzna, Nauka, Cnota”.

Pracujemy zgodnie z dokumentami: Statutem szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym, szkolnymzestawem programów nauczania, koncepcją pracy szkoły.

Nasz cel to przede wszystkim dbałość o integralny rozwójbiologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia oraz przygotowanie do kolejnych etapów kształcenia poprzez: zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie oraz społeczeństwie, uczenie samodzielności, kreatywności, tolerancji i otwartości, kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych, kształtowanie systemu wartości etycznych, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, uczenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wdrażanie do efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Oferujemy:

 1. bezpieczeństwo w szkole,

 2. kultywowanie tradycji patriotycznych i szkolnych,

 3. uczestnictwo w imprezach integrujących środowisko szkolne i lokalne,

 4. udział w konkursach i zawodach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,

 5. multimedialne i interaktywne wyposażenie sal lekcyjnych,

 6. bibliotekę z czytelnią multimedialną,

 7. świetlicę szkolną (czynną w godz. 7.30 – 16.30),

 8. stołówkę szkolną,

 9. nowoczesną bazę sportową: Orlik, Hala widowiskowo-sportowa,

 10. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,

 11. projekty edukacyjne, wycieczki kulturoznawcze i edukacyjne,

 12. pomoc specjalistyczną: psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną,

 13. indywidualne podejście do ucznia,

 14. doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,

 15. efektywne i skuteczne nauczanie,

 16. działalność wolontariacką,

 17. pracę w Samorządzie Szkolnym,

 18. pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 19. ciepłą atmosferę i życzliwą opiekę.

Szkoła posiada certyfikaty:

 1. Szkoła bez przemocy,

 2. Cała Polska czyta dzieciom,

 3. Szkoła promująca zdrowie,

 4. Nauczyciel z klasą,

 5. Owoce i warzywa w szkole,

 6. Szklanka mleka.

Uczniowie i nauczyciele serdecznie zapraszają w progi naszej placówki. Będziemy Wam towarzyszyć w nauce samodzielności i odpowiedzialności oraz pomagać odnaleźć swój potencjał.

Wspólnie odkryjemy to, co inspiruje i wzbogaca Waszą osobowość!

Kontakt

Dyrektor Szkoły - Beata Pilarska

tel. 42 7191025 lub 42 7190424

Wicedyrektor - Aneta Chlebna

tel. 42 7191025 lub 42 7190424

Kontakt ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie

Adres: 95-015 Głowno, ul. gen. Wł. Andersa 37

Telefon: 42 7191025 lub 42 7190424

e-mail: sp2@glowno.pl

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 1. napisać pismo na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Andersa 37

 2. wysłać wiadomość e-mail na adres: sp2@glowno.pl

 3. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 42 7191-025 lub 42 7190424

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Budynek szkoły częściowo jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.