Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji,
są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły tzw. rejonowej w terminie od dnia 01 lutego do dnia 9 lutego 2023 r. Wnioski do pobrania
w szkole lub ze strony.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacja
do klasy I miejskich szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów spoza obwodu rozpocznie się 16 lutego 2023 r. Rodzice do 3 marca 2023 r. składają w szkole
tzw. pozarejonowej wypełniony wniosek. Szkoła może przyjąć ucznia spoza obwodu, jeśli ma wolne miejsca. Wnioski do pobrania w szkole lub ze strony: www.sp2glowno.pl

Wnioski o przyjęcie do szkoły w załącznikach  do pobrania:

 

odzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej proszeni są o zapoznacie z informacjami zamieszczonymi w linkach:

- wniosek dla kandydata spoza obwodu.

- wniosek do szkoły obwodowej.