Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji,
są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły tzw. rejonowej w terminie od dnia 01 lutego do dnia 9 lutego 2023 r. Wnioski do pobrania
w szkole lub ze strony.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacja
do klasy I miejskich szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów spoza obwodu rozpocznie się 16 lutego 2023 r. Rodzice do 3 marca 2023 r. składają w szkole
tzw. pozarejonowej wypełniony wniosek. Szkoła może przyjąć ucznia spoza obwodu, jeśli ma wolne miejsca. Wnioski do pobrania w szkole lub ze strony: www.sp2glowno.pl

Wnioski o przyjęcie do szkoły w załącznikach  do pobrania:

 

odzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej proszeni są o zapoznacie z informacjami zamieszczonymi w linkach:

- wniosek dla kandydata spoza obwodu.

- wniosek do szkoły obwodowej.