Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Aktywna Tablica"

W ramach programu "Aktywna Tablica"

na lata 2020-2024, służącemu rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000,00 zł,wraz z wkładem własnym organu prowadzącego w kwocie 

8 750 złotych, czyli na program przeznaczono 43 750 zł.

Uzyskane środki z programu zostały przeznaczone na zakup sprzętu, urządzeń multimedialnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobycie dotacji na realizację Programu było możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez organ prowadzący, Gminę Miasta Głowno. Zakupione pomoce dydaktyczne posłużą do prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu, umożliwią stosowanie nowoczesnych technologii w pracy z uczniami z dysgrafią, dysortografią oraz problemami logopedycznymi.

Zakupione pomoce będą wykorzystane podczas nauki stacjonarnej, tak aby zwiększyć zaangażowanie dzieci w proces uczenia się, co pozwoli im osiągnąć pełnię swoich możliwości. Natomiast wykorzystanie nowoczesnych programów terapeutycznych w trakcie zajęć rewalidacyjnych, zapewni uczniom równe szanse rozwoju, co posłuży lepszemu przygotowaniu ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.