Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Aktywna Tablica"

W ramach programu "Aktywna Tablica"

na lata 2020-2024, służącemu rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000,00 zł,wraz z wkładem własnym organu prowadzącego w kwocie 

8 750 złotych, czyli na program przeznaczono 43 750 zł.

Uzyskane środki z programu zostały przeznaczone na zakup sprzętu, urządzeń multimedialnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobycie dotacji na realizację Programu było możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez organ prowadzący, Gminę Miasta Głowno. Zakupione pomoce dydaktyczne posłużą do prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu, umożliwią stosowanie nowoczesnych technologii w pracy z uczniami z dysgrafią, dysortografią oraz problemami logopedycznymi.

Zakupione pomoce będą wykorzystane podczas nauki stacjonarnej, tak aby zwiększyć zaangażowanie dzieci w proces uczenia się, co pozwoli im osiągnąć pełnię swoich możliwości. Natomiast wykorzystanie nowoczesnych programów terapeutycznych w trakcie zajęć rewalidacyjnych, zapewni uczniom równe szanse rozwoju, co posłuży lepszemu przygotowaniu ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.