Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2024/2025

Informacja dla rodziców dzieci dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2024/2025.

 Szanowni Państwo,

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji,
  są przyjmowane z urzędu.
  Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły
  rejonowej w terminie od dnia 1 lutego do dnia 9 lutego 2024 r. Wnioski do pobrania
  w szkołach.

 

 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacja
  do klasy I miejskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się
  na wolne miejsca i rozpocznie się od dnia 19 lutego 2024 r. Rodzice do 4 marca 2024 r. składają w szkole tzw. pozarejonowej wypełniony wniosek. Wnioski do pobrania w szkołach.

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego poniżej.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTA GŁOWNO

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wniosków (dotyczy dzieci zamieszkałych
poza obwodem szkoły) do szkół podstawowych,
które dysponują wolnymi miejscami.

19.02.2024r.

od godz. 9.00

04.03.2024r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                         o przyjęcie do szkoły podstawowej.

08.03.2024r.

godz. 11.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2024r.

godz. 11.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                      do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

25.03.2024r.

od godz. 9.00

29.03.2024r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

05.04.2024r.

 godz. 11.00

Rodzaj czynności

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wniosków (dotyczy dzieci zamieszkałych
poza obwodem szkoły) do szkół podstawowych,
które dysponują wolnymi miejscami.

24.04.2024r.

od godz. 9.00

24.05.2024r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                         o przyjęcie do szkoły podstawowej.

03.06.2024r.

godz. 11.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19.06.2024r.

godz. 11.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                      do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

20.06.2024r.

od godz. 9.00

26.06.2024r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 23.08.2024r.