Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Edukacja ekologiczna

 

 1. Nazwa zadania: „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie”.

 2. Wartość ogólna Zadania: 17.400,00 zł

 3. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 15.660,00 zł.

 4. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota zadania: 15.660,00 zł.

 5. W ramach realizacji programu odbyły się 4 spotkania warsztatowe zorganizowane przez „Experymentarium” w Łodzi. Mogli z nich skorzystać wszyscy uczniowie w formie zdalnej
  na platformie edukacyjnej. Uczniowie klas I-III na zajęciach „Woda, tajemnice H2O” poznali rodzaje wód występujących w przyrodzie, właściwości wody, zapoznali się z pojęciem obiegu wody w przyrodzie, oraz zmianami stanu skupienia wody. Starsi uczniowie z klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach: „Eksperymenty z wodą”, „Kto oddycha w wodzie”, „Oszczędzasz wodę – chronisz przyrodę” w czasie, których uczniowie utrwalili i poszerzyli wiedzę na następujące tematy:

 • zasoby wody;

 • pochodzenie wody na Ziemi;

 • obieg wody w przyrodzie;

 • ekosystem wodny;

 • zwierzęta żyjące w wodzie;

 • wpływ chmur na klimat;

 • przemysł, a czystość wody;

 • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych;

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole odbyły się konkursy plastyczne: „Otoczeni wodą”
i „Czysta woda podstawą zdrowego żywienia”, oraz turniej wiedzy pt. „Woda w życiu człowieka”.

 • W konkursie plastycznym pt. „Otoczeni wodą” zorganizowanym w listopadzie 2020 r. wzięli udział uczniowie klas I-III. Jego celem było zachęcenie do wnikliwej i samodzielnej obserwacji otoczenia, zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i uświadomieniu konieczności dbania o czystą wodę. Komisja konkursowa nagrodziła 20 uczniów.

 • Konkurs plastyczny „Czysta woda podstawą zdrowego żywienia” skierowany był
  do uczniów klas IV-VIII. Został przeprowadzony w trybie zdalnym w grudniu 2020 r. Jego celem było ukazanie, jak ważnym składnikiem naszego organizmu jest woda,
  oraz podkreślenie jej wartości w odżywianiu człowieka. Komisja konkursowa nagrodziła
  20 uczestników.

 • W Turnieju wiedzy pt. „Woda w życiu człowieka” w lutym 2021 r. wzięło udział 36 uczniów klas I-VIII. W związku z tym, że konkurs odbywał się w systemie zdalnym zrezygnowano z zaplanowanej rywalizacji sportowej. Uczniowie rozwiązywali testy
  na platformie edukacyjnej. Efektem przygotowań i udziału w konkursie było znaczne poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w szczególności problematyki ochrony zasobów wodnych. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i chętnie uczestniczyli w turnieju. Nagrodzono 20 uczniów z najwyższymi wynikami.

Po powrocie do edukacji stacjonarnej zorganizowano akcję „Światowy Dzień Wody”, którą ze względu na specyficzne warunki nauki związane z pandemią, połączono
z obchodami Dnia Ziemi. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi na terenie szkoły uczniowie
w klasach przygotowali wiersze i rymowanki oraz plakaty o tematyce wody. W każdej klasie
na lekcjach przyrody i biologii zostały wyświetlone prezentacje multimedialne. Uczniowie wykorzystali wcześniej zdobytą wiedzę o zasobach wodnych i zachowaniach proekologicznych.
W trakcie realizacji wymienionych zadań wykorzystano materiały biurowe, papiernicze
i eksploatacyjne. Przygotowane zostały karty pracy dla uczniów, powstały gazetki okolicznościowe w klasach. W ramach dofinansowania zakupiono również nagrody dla biorących udział w konkursach.

W ramach projektu w czerwcu 2021 r. odbyły się trzy wycieczki:

 1. Do oczyszczalni ścieków w Głownie. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu biologii, chemii i wiedzy o ochronie środowiska oraz uzmysłowić sobie, jak długo trwa proces oczyszczania ścieków. Celem wycieczki było zapoznanie z historią powstania oczyszczalni ścieków, poznanie kolejnych etapów  oczyszczania ścieków (mechaniczne i biologiczne) oraz ogólna charakterystyka pracy urządzeń znajdujących się na terenie zakładu.

 2. Wycieczka nad jezioro Jeziorsko i do Uniejowa. W programie wycieczki było zwiedzanie obiektów zbiornika wodnego Jeziorsko oraz pobyt na basenach termalnych w Uniejowie. Uczniowie zapoznali się z zasadą działania zbiornika retencyjnego Jeziorsko oraz elektrowni wodnej. Później udali się do Uniejowa, by móc skorzystać ze źródeł wody geotermalnej. Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
  w zakresie możliwości wykorzystywania odnawialnych zasobów przyrody i dostrzeżenie ich pozytywnego wpływu na środowisko.

 3. Uczniowie zwiedzili Rezerwat Niebieskich Źródeł wchodzący w skład zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zapoznali się z historią powstania rezerwatu i formami ochrony przyrody w tym miejscu (Park krajobrazowy, Rezerwat, Obszar Natura 2000). Odbyli wycieczkę po Sulejowskim Parku Krajobrazowym i zapoznali się z ekosystemem Zalewu.

 

6. Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/