Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Edukacja ekologiczna

 

 1. Nazwa zadania: „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie”.

 2. Wartość ogólna Zadania: 17.400,00 zł

 3. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 15.660,00 zł.

 4. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota zadania: 15.660,00 zł.

 5. W ramach realizacji programu odbyły się 4 spotkania warsztatowe zorganizowane przez „Experymentarium” w Łodzi. Mogli z nich skorzystać wszyscy uczniowie w formie zdalnej
  na platformie edukacyjnej. Uczniowie klas I-III na zajęciach „Woda, tajemnice H2O” poznali rodzaje wód występujących w przyrodzie, właściwości wody, zapoznali się z pojęciem obiegu wody w przyrodzie, oraz zmianami stanu skupienia wody. Starsi uczniowie z klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach: „Eksperymenty z wodą”, „Kto oddycha w wodzie”, „Oszczędzasz wodę – chronisz przyrodę” w czasie, których uczniowie utrwalili i poszerzyli wiedzę na następujące tematy:

 • zasoby wody;

 • pochodzenie wody na Ziemi;

 • obieg wody w przyrodzie;

 • ekosystem wodny;

 • zwierzęta żyjące w wodzie;

 • wpływ chmur na klimat;

 • przemysł, a czystość wody;

 • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych;

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole odbyły się konkursy plastyczne: „Otoczeni wodą”
i „Czysta woda podstawą zdrowego żywienia”, oraz turniej wiedzy pt. „Woda w życiu człowieka”.

 • W konkursie plastycznym pt. „Otoczeni wodą” zorganizowanym w listopadzie 2020 r. wzięli udział uczniowie klas I-III. Jego celem było zachęcenie do wnikliwej i samodzielnej obserwacji otoczenia, zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i uświadomieniu konieczności dbania o czystą wodę. Komisja konkursowa nagrodziła 20 uczniów.

 • Konkurs plastyczny „Czysta woda podstawą zdrowego żywienia” skierowany był
  do uczniów klas IV-VIII. Został przeprowadzony w trybie zdalnym w grudniu 2020 r. Jego celem było ukazanie, jak ważnym składnikiem naszego organizmu jest woda,
  oraz podkreślenie jej wartości w odżywianiu człowieka. Komisja konkursowa nagrodziła
  20 uczestników.

 • W Turnieju wiedzy pt. „Woda w życiu człowieka” w lutym 2021 r. wzięło udział 36 uczniów klas I-VIII. W związku z tym, że konkurs odbywał się w systemie zdalnym zrezygnowano z zaplanowanej rywalizacji sportowej. Uczniowie rozwiązywali testy
  na platformie edukacyjnej. Efektem przygotowań i udziału w konkursie było znaczne poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w szczególności problematyki ochrony zasobów wodnych. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i chętnie uczestniczyli w turnieju. Nagrodzono 20 uczniów z najwyższymi wynikami.

Po powrocie do edukacji stacjonarnej zorganizowano akcję „Światowy Dzień Wody”, którą ze względu na specyficzne warunki nauki związane z pandemią, połączono
z obchodami Dnia Ziemi. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi na terenie szkoły uczniowie
w klasach przygotowali wiersze i rymowanki oraz plakaty o tematyce wody. W każdej klasie
na lekcjach przyrody i biologii zostały wyświetlone prezentacje multimedialne. Uczniowie wykorzystali wcześniej zdobytą wiedzę o zasobach wodnych i zachowaniach proekologicznych.
W trakcie realizacji wymienionych zadań wykorzystano materiały biurowe, papiernicze
i eksploatacyjne. Przygotowane zostały karty pracy dla uczniów, powstały gazetki okolicznościowe w klasach. W ramach dofinansowania zakupiono również nagrody dla biorących udział w konkursach.

W ramach projektu w czerwcu 2021 r. odbyły się trzy wycieczki:

 1. Do oczyszczalni ścieków w Głownie. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu biologii, chemii i wiedzy o ochronie środowiska oraz uzmysłowić sobie, jak długo trwa proces oczyszczania ścieków. Celem wycieczki było zapoznanie z historią powstania oczyszczalni ścieków, poznanie kolejnych etapów  oczyszczania ścieków (mechaniczne i biologiczne) oraz ogólna charakterystyka pracy urządzeń znajdujących się na terenie zakładu.

 2. Wycieczka nad jezioro Jeziorsko i do Uniejowa. W programie wycieczki było zwiedzanie obiektów zbiornika wodnego Jeziorsko oraz pobyt na basenach termalnych w Uniejowie. Uczniowie zapoznali się z zasadą działania zbiornika retencyjnego Jeziorsko oraz elektrowni wodnej. Później udali się do Uniejowa, by móc skorzystać ze źródeł wody geotermalnej. Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
  w zakresie możliwości wykorzystywania odnawialnych zasobów przyrody i dostrzeżenie ich pozytywnego wpływu na środowisko.

 3. Uczniowie zwiedzili Rezerwat Niebieskich Źródeł wchodzący w skład zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zapoznali się z historią powstania rezerwatu i formami ochrony przyrody w tym miejscu (Park krajobrazowy, Rezerwat, Obszar Natura 2000). Odbyli wycieczkę po Sulejowskim Parku Krajobrazowym i zapoznali się z ekosystemem Zalewu.

 

6. Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/